Najčešći kvarovi i popravka klima uređaja

Klima kaplje unutra?

Najčešći razlozi zbog čega klima uređaj kaplje unutra su:

Zapušeno ili puklo kondez crevo koje kondenzovanu vodu iz unutrašnje jedinice izbacuje napolje. Može se napraviti muljni čep ili u kondenz crevo uđe insekt, stršljen gde polaže svoje larve. Kod nekih klima uredjaja fabričko kondenz crevo je lošeg kvaliteta pa usled mraza i toplog vremena dolazi do pucanja.

Savijen ili potopljen vrh kondez creva u vodu. Kondenz crevo mora imati slobodni pad iz unutrašnje jedinice

Nedostatak freona u sistemu – Zbog nedostatka freona u sistemu stvara se led na isparivaču unutrašnje jedinice. Podignuti poklopac na unutrašnjoj jedinici i pogledati ispod filtera da li ima leda na isparivaču.

oštećena ili pukla kadica za skupljanje vode u unutrašnjoj jedinici

Klima neće da se uključi?

Ukoliko klima uređaj neće da se uključi na daljinski upravljač prvi korak je provera da li se nеšto prikazuje display-u daljinskog upravljača.
Ukoliko se ništa ne prikazuje najverovatnije su baterije neispravne, menjaju se ili sa zadnje strane daljinskog upravljača ili sa prednje strane ispod pokretnog poklopca koji mora jače da se povuče na dole kako bi se videle baterije.
Najčešće su 2 AAA baterije od 1.5 volti. Poželjno je staviti alkalne baterije, jer obične baterije zbog lošeg kvaliteta iscure i oštete elektroniku daljinskog upravljača.

Sledeći korak je provera napajanja, isključite klima uređaj iz utičnice u zidu i priključite drugi uređaj kako bi bili sigurni da utičnica radi.
Može biti oštećen senzor prijema ili daljinski upravljač, podignite poklopac na unutrašnjoj jedinici klime i najčešće sa desne strane imate dugme kojim možete da startujete klimu.
Ako klima počne sa radom kvar ne možete otkloniti jer je verovatno neispravan senzor na unutrašnoj jedinici, morate pozvati servis.

Klima neće da greje ni da hladi

Proveriti mod/režim rada na daljinskom upravljaču i zadatu temperaturu. Pogledajte kako se menja režim rada klime. Svakako, nakon izabranom moda sačekajte desetak minuta. Ako se klima isto ponaša pozovite servis

Klima samo greje ili hladi

Najčešći razlozi: čertvorokraki ventil ne dobija struju ili je neispravan
začepljenje u sistemu (smanjen protok freona)

Na isparivaču unutrašnje jedinice se stvara led

Nakon otvaranja poklopca unutrašnje jedinice i skidanja filtera vidite led.

Najčešći razlozi: nedostatak freona u sistemu
prljava turbina ili filteri na unutrašnjoj jedinici
sužen protok gasa u sistemu
krilce na unutrašnjoj jedinici nije dovoljnjo otvoreno
prljav isparivač na unutrašnjoj jedinici

Bučna spoljašnja jedinica

Najčešći razlozi:
nedostatak freona u sistemu
ventilator se pomerio iz ose rotiranja
dodirivanje bakarnih cevi

Bučna unutrašnja jedinica

Najčešći razlozi:
ventilator se pomerio iz ose rotiranja i dodiruje plastiku
motor ventilatora

Call Now Button