Ugradnja klima uređaja

KLIMA POPRAVKA I SERVISOsnovna pravila za ugradnju klima uređaja
Pre ugradnje klima uređaja u vašem stanu, kući ili poslovnom prostoru potrebno je utvrditi najpogodnije mesto za spoljašnju i unutrašnju jedinicu klima uređaja. Posebno je važno obratiti pažnju na to da vazduh iz unutrašnje jedinice ne pada direktno na vas, jer to može štetiti vašem zdravlju u letnjim mesecima kada se klima uređaj upotrebljava za hlađenje.
Nakon toga, ugradnja klima uređaja sastoji se u montiranju spoljašnje i unutrašnje jedinice. Zatim je neophodno povezati obe jedinice bakarnim cevima koje obezbeđuju cirkulaciju freona, odgovornog za hlađenje.
Sledeća, ne manje važna akcija u montaži klima uređaja je pravilno postavljanje cevi za odvod vode nastale kondenzacijom. Veoma je bitno obezbediti da voda iz kondenzacije ne pada tamo gde može stvoriti problem. (na terasu vašeg komšije na primer ili na trotoar).
Nakon toga sledi testiranje klima uređaja.
Ukoliko klima uređaj funkcioniše prema svim očekivanjima može se nastaviti sa njegovom upotrebom, čime je ugradnja klima uređaja završena.
Nakon svake ugradnje, stručno lice koje je izvršilo montažu klima uređaja trebalo bi korisniku da da osnovna uputstva za pravilno korišćenje i održavanje klima uređaja, kao i da ga informiše o neophodnisti periodičnog servisiranja klima uređaja.

Call Now Button